میز خدمات الکترونیک/صفحه اصلی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
#عنوان خدمتشناسهگروه مربوطهاطلاعات بیشتر
1 جذب اعضاي هيات علمي علوم پزشکی 10031028100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
2 اعتبار بخشی موسسات سلامت 16061012000 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
3 صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014103 سایر گروه ها Back بیشتر
4 صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014101 خدمات آموزش و پژوهش,خدمات درون سازمانی Back بیشتر
5 تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014100 خدمات درون سازمانی,سایر گروه ها Back بیشتر
6 نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی 16041018000 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
7 صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی 16042572100 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
8 ارائه خدمات درمانی سرپایی 16022573105 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
9 ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده 16042573104 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
10 ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری 16042573102 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
11 پایش بیماری های غیر واگیر 16042575101 خدمات سلامت و درمان,سایر گروه ها Back بیشتر
12 پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا 16042575102 خدمات سلامت و درمان,سایر گروه ها Back بیشتر
13 برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی 18041026100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
14 تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی 10031028102 خدمات آموزش و پژوهش,سایر گروه ها Back بیشتر
15 پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص وکارشناس ارشد رشته های پزشکی 18041026105 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
16 برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 18041026104 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
17 نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن هاي علمي دانشگاه های علوم پزشکی 18042579101 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
18 تغذیه دانشجویان علوم پزشکی 18062584100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
19 ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی 17012584101 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
20 برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی 17022584102 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
21 ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی 18062584103 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
22 اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر خارجی برای تحصیل 18082578100 خدمات اطلاع رسانی Back بیشتر
23 اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور 18082578101 خدمات اطلاع رسانی Back بیشتر
24 اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور 10031019100 خدمات اطلاع رسانی,خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
25 اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور 10031019101 خدمات اطلاع رسانی Back بیشتر
26 صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت 16061013100 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
27 ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت 16061013102 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
28 اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت 16061013103 خدمات اطلاع رسانی,خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
29 پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (مرکز ملی پاسخگویی به شکایات 190) 16061016000 پاسخگویی به شکایات Back بیشتر
30 سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان 16042573107 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
31 غربالگری های گروه های سنی 16042573100 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
32 غربالگری بیماریهای ژنتیکی 16042573101 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
33 ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده 16022573103 خدمات سلامت و درمان,خدمات درون سازمانی Back بیشتر
34 صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت 16062571000 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
35 ارائه خدمات استحقاق درمان 16062574000 خدمات درون سازمانی Back بیشتر
36 اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی 18041025000 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
37 صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی 18082577000 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
38 تایید اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسری 18082580103 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
39 تایید انحلال دانشگاه های علوم پزشکی 18082580102 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
40 صدور مجوز ادغام دانشگاه های علوم پزشکی 18082580100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
41 صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی 18082580101 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
42 تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی 18082576000 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
43 ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت 16041015000 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
44 صدور گواهی وضعیت نظام وظيفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 11022583101 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
45 صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 18042583102 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
46 معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه 12012583103 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
47 ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج 18042583104 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
48 تایید انتقال دانشجويان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل 18042583105 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
49 تایید مدارك تحصيلي دانش آموختگان علوم پزشکی خارج ازكشور 18042583106 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
50 آموزش مداوم جامعه پزشکی 18051024000 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
51 تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور 18042581100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
52 تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور 18042581101 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
53 صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 11022583100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر

https://esdesk.behdasht.gov.ir/esdesk

#عنوان خدمتآدرس دسترسیگروه مربوطهاطلاعات بیشتر
1اپلیکیشن سازمان بیمه سلامت salamat.apk مبتنی بر تلفن همراه Info بیشتر
2 اپلیکیشن کنترل اصالت و رهگیری فرآورده های سلامت (TTAC) www.ttac.ir مبتنی بر تلفن همراه Info بیشتر
3اپلیکیشن اورژانس 115 helpforall.apk مبتنی بر تلفن همراه Info بیشتر
4پایگاه ملی قوانین و مقررات سلامت healthcode.behdasht.gov.ir سایر Info بیشتر
5سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی fc.behdasht.gov.ir پیگیری-شکایات Info بیشتر
6نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران www.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
7برنامه ریزی و مدیریت عملکرد op.behdasht.gov.ir خدمات درون سازمانی Info بیشتر
8سامانه مدیریت دانش سلامت km.behdasht.gov.ir سلامت و درمان,خدمات درون سازمانی Info بیشتر
9شماره تلفن دفاتر، معاونت ها و مراکز ستاد telbook.behdasht.gov.ir خدمات درون سازمانی Info بیشتر
10بررسی اعتبار توکن acc.behdasht.gov.ir خدمات درون سازمانی Info بیشتر
11کنترل تردد کارکنان - (ثبت ماموریت و مرخصی) kasraapp01.behdasht.gov.ir خدمات درون سازمانی Info بیشتر
12سامانه مدیریتی ذیحسابی و اداره کل امور مالی reportgdfa.behdasht.gov.ir خدمات درون سازمانی Info بیشتر
13اتوماسیون اداری eoffice.behdasht.gov.ir خدمات درون سازمانی Info بیشتر
14پایگاه خبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی behdasht.gov.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
15سامانه جامع گیاهان دارویی pm.behdasht.gov.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
16پورتال یاران سازمان انتقال خون ایران yaran.ibto.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
17باشگاه گروه خونی O منفی www.ibto.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
18سایت اطلاع رسانی معاونت درمان medcare.behdasht.gov.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
19اداره کل تجهیزات پزشکی www.imed.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
20معاونت توسعه و مدیریت منابع mrd.behdasht.gov.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
21دبیرخانه جذب اعضای هیئت علمی jazb.aac.behdasht.gov.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
22اورژانس کشور www.115.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
23شبکه ملی اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز ایران hla.behdasht.gov.ir سلامت و درمان Info بیشتر
24سامانه اعتبار بخشی ملی ایران accreditationapp.behdasht.gov.ir سلامت و درمان Info بیشتر
25تعیین محل خدمت پزشکان متخصص avab.behdasht.gov.ir/specialist سلامت و درمان Info بیشتر
26سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب) avab.behdasht.gov.ir سلامت و درمان,اطلاع رسانی Info بیشتر
27ثبت نام دفاتر خدمات سلامت در ممیزان بهداشت momayezi.ava-salamat.ir سلامت و درمان Info بیشتر
28سامانه یکپارچه نظام اطلاعات (سینا) sinaehr.mums.ac.ir سلامت و درمان Info بیشتر
29سامانه برنامه ریزی بیماران متابولیک metabolic.ttac.ir سلامت و درمان Info بیشتر
30اطلاعات فعاليت‌های توسعه فناوری htdo.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
31سامانه ملی کميته اخلاق در پژوهش‌های زيستی ethics.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
32پایگاه انتشار نتایج پژوهش های سلامت کشور news.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
33معرفی مجلات نامعتبر و جعلی blacklist.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
34بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور journals.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
35مدیریت انتشارات دانشگاه books.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
36کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی inlm.ir پژوهش Info بیشتر
37سامانه جامع اطلاع رسانی پایان نامه های علوم پزشکی کشور thesis.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
38سامانه منبع یاب rsf.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
39سامانه علم سنجی دانشگاه‌ها usid.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
40سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی isid.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
41ثبت نام آنلاین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی razi.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
42پایگاه اطلاع رسانی معاونت تحقیقات و فناوری research.behdasht.gov.ir پژوهش Info بیشتر
43انتقال و میهمانی دانشجویان داخل guest.behdasht.gov.ir آموزش Info بیشتر
44ثبت درخواست تعهدات دندانپزشكان متخصص medicalportal.behdasht.gov.ir آموزش Info بیشتر
45سامانه مركز ملي مهارتي و حرفه‌اي nacehvet.behdasht.gov.ir آموزش Info بیشتر
46پورتال معاونت آموزشی dme.behdasht.gov.ir آموزش,اطلاع رسانی Info بیشتر
47جشنواره فرهنگی دانشجویان festivalfsabt.behdasht.gov.ir آموزش Info بیشتر
48سامانه گسترش دانشگاه های علوم پزشکی mep.behdasht.gov.ir آموزش Info بیشتر
49المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی olympiad.behdasht.gov.ir آموزش Info بیشتر
50پایگاه اطلاع رسانی مرکز اورژانس تهران ems115.behdasht.gov.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
51انجمن اهدای عضو ایرانیان ehda.ir اطلاع رسانی Info بیشتر
52سامانه ثبت تجربه exm.behdasht.gov.ir خدمات درون سازمانی Info بیشتر
53سامانه نظام پیشنهادات sus.behdasht.gov.ir خدمات درون سازمانی Info بیشتر
54بانک جامع مقالات پزشکی www.medlib.ir پژوهش Info بیشتر
55اطلاعات پژوهشی کشور www.research.ac.ir پژوهش Info بیشتر
56توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی obligat.behdasht.gov.ir آموزش Info بیشتر
57نقل و انتقال دانشجويان داخل كشور transmission.behdasht.gov.ir آموزش Info بیشتر
58ارزشیابی،انتقال دانشجویان خارج از كشور به داخل كشور mohed.behdasht.gov.ir آموزش Info بیشتر

اطلاع: دسترسی به تمامی خدمات الکترونیک، اعم از شناسه دار و فاقد شناسه در لیست ذیل مقدور می باشد

#عنوان خدمتشناسهگروه مربوطهاطلاعات بیشتر
1 اپلیکیشن سازمان بیمه سلامت فاقد شناسه مبتنی بر تلفن همراه Back بیشتر
2 اپلیکیشن کنترل اصالت و رهگیری فرآورده های سلامت (TTAC) فاقد شناسه مبتنی بر تلفن همراه Back بیشتر
3 اپلیکیشن اورژانس 115 فاقد شناسه مبتنی بر تلفن همراه Back بیشتر
4 پایگاه ملی قوانین و مقررات سلامت فاقد شناسه سایر Back بیشتر
5 سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی فاقد شناسه پیگیری-شکایات Back بیشتر
6 نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
7 برنامه ریزی و مدیریت عملکرد فاقد شناسه خدمات درون سازمانی Back بیشتر
8 سامانه مدیریت دانش سلامت فاقد شناسه سلامت و درمان,خدمات درون سازمانی Back بیشتر
9 شماره تلفن دفاتر، معاونت ها و مراکز ستاد فاقد شناسه خدمات درون سازمانی Back بیشتر
10 بررسی اعتبار توکن فاقد شناسه خدمات درون سازمانی Back بیشتر
11 کنترل تردد کارکنان - (ثبت ماموریت و مرخصی) فاقد شناسه خدمات درون سازمانی Back بیشتر
12 سامانه مدیریتی ذیحسابی و اداره کل امور مالی فاقد شناسه خدمات درون سازمانی Back بیشتر
13 اتوماسیون اداری فاقد شناسه خدمات درون سازمانی Back بیشتر
14 جذب اعضاي هيات علمي علوم پزشکی 10031028100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
15 پایگاه خبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
16 اعتبار بخشی موسسات سلامت 16061012000 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
17 سامانه جامع گیاهان دارویی فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
18 پورتال یاران سازمان انتقال خون ایران فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
19 باشگاه گروه خونی O منفی فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
20 صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014103 سایر گروه ها Back بیشتر
21 سایت اطلاع رسانی معاونت درمان فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
22 صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014101 خدمات آموزش و پژوهش,خدمات درون سازمانی Back بیشتر
23 تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014100 خدمات درون سازمانی,سایر گروه ها Back بیشتر
24 اداره کل تجهیزات پزشکی فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
25 معاونت توسعه و مدیریت منابع فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
26 دبیرخانه جذب اعضای هیئت علمی فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
27 نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی 16041018000 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
28 اورژانس کشور فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
29 شبکه ملی اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز ایران فاقد شناسه سلامت و درمان Back بیشتر
30 صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی 16042572100 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
31 سامانه اعتبار بخشی ملی ایران فاقد شناسه سلامت و درمان Back بیشتر
32 تعیین محل خدمت پزشکان متخصص فاقد شناسه سلامت و درمان Back بیشتر
33 ارائه خدمات درمانی سرپایی 16022573105 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
34 سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب) فاقد شناسه سلامت و درمان,اطلاع رسانی Back بیشتر
35 ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده 16042573104 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
36 ثبت نام دفاتر خدمات سلامت در ممیزان بهداشت فاقد شناسه سلامت و درمان Back بیشتر
37 ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری 16042573102 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
38 سامانه یکپارچه نظام اطلاعات (سینا) فاقد شناسه سلامت و درمان Back بیشتر
39 سامانه برنامه ریزی بیماران متابولیک فاقد شناسه سلامت و درمان Back بیشتر
40 اطلاعات فعاليت‌های توسعه فناوری فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
41 پایش بیماری های غیر واگیر 16042575101 خدمات سلامت و درمان,سایر گروه ها Back بیشتر
42 سامانه ملی کميته اخلاق در پژوهش‌های زيستی فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
43 پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا 16042575102 خدمات سلامت و درمان,سایر گروه ها Back بیشتر
44 پایگاه انتشار نتایج پژوهش های سلامت کشور فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
45 معرفی مجلات نامعتبر و جعلی فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
46 بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
47 مدیریت انتشارات دانشگاه فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
48 کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
49 سامانه جامع اطلاع رسانی پایان نامه های علوم پزشکی کشور فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
50 سامانه منبع یاب فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
51 سامانه علم سنجی دانشگاه‌ها فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
52 سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
53 ثبت نام آنلاین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
54 برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی 18041026100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
55 پایگاه اطلاع رسانی معاونت تحقیقات و فناوری فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
56 انتقال و میهمانی دانشجویان داخل فاقد شناسه آموزش Back بیشتر
57 تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی 10031028102 خدمات آموزش و پژوهش,سایر گروه ها Back بیشتر
58 پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص وکارشناس ارشد رشته های پزشکی 18041026105 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
59 ثبت درخواست تعهدات دندانپزشكان متخصص فاقد شناسه آموزش Back بیشتر
60 برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 18041026104 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
61 سامانه مركز ملي مهارتي و حرفه‌اي فاقد شناسه آموزش Back بیشتر
62 پورتال معاونت آموزشی فاقد شناسه آموزش,اطلاع رسانی Back بیشتر
63 جشنواره فرهنگی دانشجویان فاقد شناسه آموزش Back بیشتر
64 سامانه گسترش دانشگاه های علوم پزشکی فاقد شناسه آموزش Back بیشتر
65 المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی فاقد شناسه آموزش Back بیشتر
66 نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن هاي علمي دانشگاه های علوم پزشکی 18042579101 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
67 پایگاه اطلاع رسانی مرکز اورژانس تهران فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
68 انجمن اهدای عضو ایرانیان فاقد شناسه اطلاع رسانی Back بیشتر
69 سامانه ثبت تجربه فاقد شناسه خدمات درون سازمانی Back بیشتر
70 سامانه نظام پیشنهادات فاقد شناسه خدمات درون سازمانی Back بیشتر
71 بانک جامع مقالات پزشکی فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
72 اطلاعات پژوهشی کشور فاقد شناسه پژوهش Back بیشتر
73 توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی فاقد شناسه آموزش Back بیشتر
74 نقل و انتقال دانشجويان داخل كشور فاقد شناسه آموزش Back بیشتر
75 ارزشیابی،انتقال دانشجویان خارج از كشور به داخل كشور فاقد شناسه آموزش Back بیشتر
76 تغذیه دانشجویان علوم پزشکی 18062584100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
77 ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی 17012584101 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
78 برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی 17022584102 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
79 ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی 18062584103 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
80 اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر خارجی برای تحصیل 18082578100 خدمات اطلاع رسانی Back بیشتر
81 اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور 18082578101 خدمات اطلاع رسانی Back بیشتر
82 اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور 10031019100 خدمات اطلاع رسانی,خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
83 اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور 10031019101 خدمات اطلاع رسانی Back بیشتر
84 صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت 16061013100 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
85 ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت 16061013102 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
86 اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت 16061013103 خدمات اطلاع رسانی,خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
87 پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (مرکز ملی پاسخگویی به شکایات 190) 16061016000 پاسخگویی به شکایات Back بیشتر
88 سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان 16042573107 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
89 غربالگری های گروه های سنی 16042573100 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
90 غربالگری بیماریهای ژنتیکی 16042573101 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
91 ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده 16022573103 خدمات سلامت و درمان,خدمات درون سازمانی Back بیشتر
92 صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت 16062571000 خدمات سلامت و درمان Back بیشتر
93 ارائه خدمات استحقاق درمان 16062574000 خدمات درون سازمانی Back بیشتر
94 اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی 18041025000 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
95 صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی 18082577000 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
96 تایید اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسری 18082580103 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
97 تایید انحلال دانشگاه های علوم پزشکی 18082580102 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
98 صدور مجوز ادغام دانشگاه های علوم پزشکی 18082580100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
99 صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی 18082580101 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
100 تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی 18082576000 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
101 ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت 16041015000 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
102 صدور گواهی وضعیت نظام وظيفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 11022583101 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
103 صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 18042583102 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
104 معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه 12012583103 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
105 ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج 18042583104 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
106 تایید انتقال دانشجويان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل 18042583105 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
107 تایید مدارك تحصيلي دانش آموختگان علوم پزشکی خارج ازكشور 18042583106 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
108 آموزش مداوم جامعه پزشکی 18051024000 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
109 تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور 18042581100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
110 تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور 18042581101 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
111 صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 11022583100 خدمات آموزش و پژوهش Back بیشتر
سامانه نوبت دهی هوشمند تزریق واکسن

سامانه نوبت دهی هوشمند تزریق واکسن

ثبت عوارض واکسن کرونا

سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی پیشخوان ارباب رجوع و پیگیری مکاتبات

سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی

پیشخوان ارباب رجوع و پیگیری مکاتبات

نظرسنجی

پایگاه ملی مصوبات حوزه سلامت

حقوق شهروندی در نظام اداری بخش سلامت